.
. .

REFERENSER


Nyföretagarcentrum Borlänge, Gagnef, Säter
Utvärdering, beräknas klart våren 2012.

Borlänge kommun
Sammanställning av enkätsvar, klart December 2011.

Länsstyrelsen Dalarna
Undersökning och sammanställning av uttagsautomater i Dalarnas län, klart November -2011.

Falun-Borlänge Regionen
Framtagning av material Bergslagsbanan, klart September 2010.

Falun-Borlänge Regionen
Framtagning av material Driv Eget, klart September 2010.

Arena för tillväxt
Utvärdering 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Nyföretagarcentrum Borlänge, Gagnef, Säter
Utvärdering, klart April 2011.

TFK, transportforskningsgruppen
Enkätundersökning Göteborg, klart Maj 2011.

Vansbro – Tillgänglighetsinventering av entréer. Beräknas vara klart januari 2010.

Arena för tillväxt – Utvärdering. Beräknas vara klart februari 2010.

Nyföretagarcentrum Borlänge, Gagnef och Säter – Utvärdering. Beräknas vara klart april 2010.

ALMI
Analys av samhällsnyttan av att invandrare startar eget företag gentemot att vara arbetslös. Klart oktober 2009.

Säterbostäder
Inventering av entréer ut tillgänglighets synpunkt. Klart september 2009.

Tierps kommun
Tillgänglighetsinventering av gator och torg. Klart oktober 2009.

Säterbostäder
Checklistor för arbete med att anpassa bostäder och servicehus för personer med funktionshinder. Klart oktober 2009.

Ockelbo Kommun
Förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder - Korsningen Norra Åsbyvägen/Östbyvägen, 2007.

Arena för Tillväxt
Utvärdering Arenans verksamhet, 2007 och 2008.

Elitföreningen Damfotboll
Administration i samband med höst- och vårkonferensen, 2007-2008.

Övergångsställen Säters kommun
Antalet skadade och dödade vid övergångsställen ökar. I och med detta vill kommunen minska på antalet övergångsställen. LIME har fått i uppdrag att inventera och analysera vilka passager som kan tas bort samt hur de ska utformas. LIME har även lagt förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Smedjebacksvägen.

TFK (Transport Forsknings Gruppen)
Datainsamling genom enkätutdelning samt telefonintervju i samband med hållplats Kupolen. Klart våren 2007. Tre enkätundersökningar vintern 2008/2009.

Solvarbo skola
Kartläggning och mätning av jordvärmekabel. Klart våren 2007.

Vansbro kommun
Tillgänglighetsinventering om hur det ser ut med tillgängligheten i Dala-Järna och Vansbro tätorter. Totalt har 20 stråk och 16 lekplatser inventerats. Klart våren 2007.

Vision Falun/Borlänge - Näringslivet Falun/Borlänge
En kartstudie om hur städerna kommer att se ut om 10, 15, 20 och 50 år, med hänsyn tillbefolkningstillväxt och näringsetableringar. Beräknas klar under vintern 2007.

Tillgänglig stad Säters kommun
Inventering, dokumentering samt åtgärdsförslag beträffande tillgängligheten i centralorten. Klar januari 2007.

Föredrag om Tillgänglighet i samhället
Älvdalens kommun, juni 2006.

Marknadsundersökning NetPool
Leverantörers vilja till att använda sig av en internetbaserad offertförmedlingstjänst, juni 2006.

Tillgänglig stad projektet – Orsa
På väg mot ett tillgängligare samhälle. Författare Ing-Marie Friberg.
Läs mer (pdf 203kB) »

Handeln i Ludvika
Författare: Ing-Marie Friberg och Eva-Lena Eriksson.

Attraktiva städer
En fallstudie om Ludvikas attraktivitet som stad. Författare Ing-Marie Friberg och Linda Erkki.

Arbetspendling och lokala arbetsmarknader 2004
Författare Eva-Lena Eriksson och Ing-Marie Friberg.

Avgränsning av befolkning i tätorter respektive tätbygd, 2004
Författare Eva-Lena Eriksson och Ing-Marie Friberg.

Resvaneundersökning Teknikdalen, 2004
Författare Eva-Lena Eriksson, Ing-Marie Friberg och Linda Erkki.

Lokalisering av en fritidsby i Robertsfors kommun, 2004
Författare Ing-Marie Friberg och Eva-Lena Eriksson.

Befolkningsprognos för Avesta kommun, 2003
Författare Camilla Areteg, Gabriella Blomqvist och Eva-Lena Eriksson.

Sagavägen 2003
Författare Ing-Marie Friberg och Eva-Lena Eriksson et. al.

Bostadsrättsföreningen Generatorn, 2004
Kartläggning av ett budgetsystem. Författare Ing-Marie Friberg och Eva-Lena Eriksson.
.