.
. .

AKTUELLA PROJEKT


Nyföretagarcentrum Borlänge, Gagnef, Säter - Utvärdering, beräknas klart våren 2012.

Borlänge kommun - Sammanställning av enkätsvar, klart December 2011.

Länsstyrelsen Dalarna - Undersökning och sammanställning av uttagsautomater i Dalarnas län, klart November -2011.

Falun-Borlänge Regionen - Framtagning av material Bergslagsbanan, klart September 2010.

Falun-Borlänge Regionen - Framtagning av material Driv Eget, klart September 2010.

Arena för tillväxt - Utvärdering 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Nyföretagarcentrum Borlänge, Gagnef, Säter - Utvärdering, klart April 2011.

TFK, transportforskningsgruppen - Enkätundersökning Göteborg, klart Maj 2011.

Vansbro – Tillgänglighetsinventering av entréer. Beräknas vara klart januari 2010.

Arena för tillväxt – Utvärdering. Beräknas vara klart februari 2010.

Nyföretagarcentrum Borlänge, Gagnef och Säter – Utvärdering. Beräknas vara klart april 2010.

Malung-Sälen – Tillgänglighetsinventering av entréer. Beräknas vara klart juli 2010.

Gagnef, Vansbro, Orsa, Rättvik, Säter, Fagersta och Norberg – ”spindelinventeringar” när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade med stöd av bidrag från SKL. Klart sommaren 2010.

ALMI – Analys av samhällsnyttan av att invandrare startar eget företag gentemot att vara arbetslös. Klart oktober 2009.

Säterbostäder – Inventering av entréer ut tillgänglighets synpunkt. Klart september 2009.

Tierps kommun Tillgänglighetsinventering av gator och torg. Klart oktober 2009.

Säterbostäder Checklistor för arbete med att anpassa bostäder och servicehus för personer med funktionshinder. Klart oktober 2009.

Nyföretagarcentrum Borlänge, Gagnef och Säter – Utvärdering. Beräknas vara klart sista april 2009.

Nyföretagarcentrum Ludvika/Smedjebacken – Utvärdering. Beräknas vara klart sista mars 2009.

Ockelbo – Tillgänglighetsutredning Ockelbo tätort och tillgänglighetsinventering av fyra lekplatser i centrala Ockelbo. Totalt inventeras tio stråk. Beräknas klart september 2008.

Malung-Sälen – Tillgänglighetsutredning Malungs tätort. Totalt inventeras tolv stråk. Beräknas klart oktober 2008.

Mitt Dalarna – Kartläggning av statistik över nyföretagande, kvinnligt företagande, utlandsfödda företag och generationsväxlingar för företag inom sex Dalakommuner (Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter), 2008.
.